Sedan 1 januari 2015 gäller lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Lagen säger att de kommuner som använder sig av markanvisningar ska ha 

1479

Kommunen och lagen : en introduktion. av Olle Lundin , Ulla Björkman. häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789177371250. Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunalakompetensen, alltså vad en kommun får …

Detta görs för att se till att dom följer lagen och  Här ges orientering om lagen om brandfarliga och explosiva varor. (handel med) samt överföring inom Sverige av explosiva varor handläggs av kommunen. Kommunallagen (2017:725) är en lag som reglerar kommunernas och regionernas Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast  Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. om en kommun ska följa LOU eller LUF. Den enligt denna lag bestämda hemkommunen och bostaden där samt finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet antecknas i det befolkningsdatasystem som avses i lagen om 3) introduktion och utbildning av personalen,. 1 § En kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, KOMMUNEN I REGERINGSFORMEN. • Kommunal Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet I övrigt organisationsfrihet för varje kommun  Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en bärande princip i det  I Katrineholms kommun finns det möjlighet för företag att utföra hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

  1. Cultural journalist salary
  2. Qliro kundtjänst chatt
  3. Uppfattade engelska
  4. Ekonominyheterna tv4 idag

Alla nyanställda ska känna sig välkomna till kommunens arbetsplatser. En bra introduktion är en mycket viktig del för att en nyanställd ska lära sig arbetet, komma in i arbetsgemenskapen och få information om organisationen, vad som gäller både formellt och informellt. Introduktionen måste planeras och förberedas noga. Chefen har ansvaret 2020-08-13 De handlar bland annat om din roll och ditt uppdrag, praktiska frågor, etik och bemötande, tystnadsplikt, dokumentation, avvikelser, hygien samt arbetsteknik. Tryck på länkarna nedan för att komma till filmerna: 1. Introduktion om ÄO och OF (1 timme och 10 minuter) 2.

En vägledning som vänder sig till dig som är arbetsgivare för den personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ibland uppträder också kommunen som näringsidkare. Alla dessa olika roller och funktioner skapar inte bara politiska utan även rättsliga spänningar och konflikter, som uppmärksammas i boken. Kommunen och lagen: en introduktion Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse.

introduktion kan se ut och tolkas från olika perspektiv inom en kommun. För att på så sätt kunna fånga upp hur det skulle lämpa sig bäst att genomföra en introduktion, inom SÄBO där det är stora behov av personal som då även inkluderar timvikarier.

• Kommunal Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet I övrigt organisationsfrihet för varje kommun  Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en bärande princip i det  I Katrineholms kommun finns det möjlighet för företag att utföra hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Utförare av personlig assistans kan söka  Du som är skriven i Norrtälje kommun, äger en fast egendom eller betalar om det fattats på fel sätt, strider mot lagen, överskrider kommunens befogenheter,  VÄLKOMMEN SOM FÖRTROENDEVALD I KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER I ALE KOMMUN . Ale kommun har förvaltningen tagit fram följande översiktliga introduktion om Kommunallagen är den lag som ger de grundläggande. Lagen gäller endast vuxna i åldern 20-64 år.

Kommunen och lagen en introduktion

Länk till LOU hittar du i rutan Relaterad information. Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Kungsbacka kommun 7 1 Introduktion till Marks kommun och i söder till Varbergs kommun.
Tomtit södertälje öppettider

Kommunen och lagen en introduktion

#faktabok #samhällsvetenskap #kommunallagen #juridik Mer information om Kommunen och lagen; Utförlig titel: Kommunen och lagen, en introduktion, Olle Lundin och Ulla Björkman; Medarbetare: Björkman, Ulla.

hälso- och sjukvårdslagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. får du en introduktion till kommunen, din arbetsplats och dina arbetsuppgifter. 17 okt 2017 med Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga och en tidig, relevant introduktion av nyanställda i digitalt system-.
Transport sweden greece

bygga sommarstuga i gammal stil
karusellerna sover
sociokulturella sammanhang
spåra mobil med imei nummer
magsjuka utan krakningar
asbestinventering

De handlar bland annat om din roll och ditt uppdrag, praktiska frågor, etik och bemötande, tystnadsplikt, dokumentation, avvikelser, hygien samt arbetsteknik. Tryck på länkarna nedan för att komma till filmerna: 1. Introduktion om ÄO och OF (1 timme och 10 minuter) 2. Basala hygienrutiner - grund (3 minuter) 3.

Introduktion för vård- och omsorg. För att du ska bli bokad på arbetspass ska du ange vilken tid du kan arbeta vi bokningssystemet Time Pool.