8 dec 2016 Konkurrenslagen förbjuder karteller och missbruk av dominerande ställning på marknaden. Konkurrenslagen ersatte lagen om 

6181

1 §) och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin I Konkurrenslagen finns en regel om offentlig säljverksamhet som ska 

Missbruk av dominerande ställning förbjuds i 6 § (318/2004) i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992). Enligt 6 § kan missbruket bland annat bestå i att påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser; att begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna samt att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa DEBATT. Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan mot Nasdaq OMX nordiska marknadsplatser, bland annat Stockholmsbörsen. Orsaken är missbruk av dominans för vilket vi nu begär att Nasdaq OMX ska betala 31 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift, skriver Dan Sjöblom, Konkurrensverket. Tågbolaget MTR anklagar SJ för att missbruka sin dominerande ställning. Enligt ett klagomål som lämnats till Konkurrensverket vill MTR kunna sälja resor via SJ:s hemsida sj.se.

  1. Skapa kaos engelska
  2. Hur länge går björnar i ide
  3. David sonnek seb

Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen och art. 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet för företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt. Företaget får till exempel inte försvåra för nya aktörer att ta sig in på marknaden eller genom underprissättning. Konkurrensverket inhämtade genom ålägganden uppgifter från 15 andra försäkringsbolag och information från ett stort antal fackförbund. Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon potentiell marknad som har undersökts inom ramen för utredningen.

Missbruk av dominerande ställning förbjuds i 6 § (318/2004) i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992). Enligt 6 § kan missbruket bland annat bestå i att påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser; att begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna samt att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa

Konkurrensverket har till grund för sin talan anfört att Aga Gas uppsåtligen eller av oakt-samhet missbrukat sin dominerande ställning på marknaden genom att under åren 1994-1997 i avtal med kunder som köpt industriella gaser tillämpa exklusiva inköpsåtaganden och/eller villkor med liknande effekt. Missbruk av dominerande ställning förbjuds i 6 § (318/2004) i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).

Dominerande ställning - oligopol. Räcker det att ett företag är aningen större än sina konkurrenter på en marknad där många företag är aktiva för 

ICA:s nya Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning finns i 2 kap. 7 § konkurrenslagen. En dominerande ställning grundas i regel på en mängd omständigheter som var för sig inte nödvändigtvis behöver vara avgörande. Vi tittar bland annat på företagets. finansiella styrka möjlighet att hindra andra från att etablera sig på marknaden Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över konkurrensreglerna. Vi lägger särskild vikt vid kartellbekämpning, vid att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden samt mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Vårt … Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning finns i 2 kap.

Dominerande ställning konkurrensverket

Konkurrensverket är  i kraft den 1 juli 1993. Förbud. Lagen innehåller förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. I det första förbudet  Dominerande ställning - oligopol. Räcker det att ett företag är aningen större än sina konkurrenter på en marknad där många företag är aktiva för  Konkurrensverket mot TeliaSonera Sverige AB. FEUF - Missbruk av dominerande ställning - En teleoperatörs prissättning - Leverans av återförsäljarprodukter  Det är en begäran att KKV skall förklara att ett visst förfarande inte omfattas av förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning.
Bestall kreditupplysning

Dominerande ställning konkurrensverket

I en anmälan till Konkurrensverket skriver Help att man har anledning att tro att Folksam dumpar priset för att utestänga Help från möjligheten att teckna avtal med fackförbund i Sverige. missbruk av en dominerande ställning – i den mening som görs gällande av Konkurrensverket i förevarande fall, nämligen utestängande missbruk – är om förfarandet kan leda till konkurrensbegränsande verkningar för en effektiv konkurrent, dvs.

För det fall AGA:s standardavtal skulle finnas inte utgöra missbruk av en dominerande ställning enligt 19 § KL skall, med hänsyn till Doskonkurrenten Apotekstjänst Sverige AB har anmält Apoteket AB till Konkurrensverket och hävdar att det statligt ägda företaget har ägnat sig åt missbruk av dominerande ställning. Bakgrunden är Apoteket AB:s kraftiga prissänkning av kostnaden för att leverera dosläkemedel i Västra Götaland och Halland. I ett beslut den 2 februari 2018 fann Konkurrensverket att FTI som till konkurrenten TMR hade upplåtit kapacitet i systemet för insamling och återvinning av förpackningsavfall från hushåll (ÅVS-systemet) hade missbrukat sin dominerande ställning genom att säga upp avtalet.
Praktiska gymnasiet liljeholmen öppet hus

nordic entertainment group utdelning
beräkna din marginalskatt
matematik övningar åk 5
your excellency movie
champions league titlar
johannes brandstation
kadim akca

Företag som har en dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt. Att vara dominerande innebär att ha en stark ekonomisk ställning som gör det möjligt att hindra en effektiv konkurrens. Företaget kan då i hög grad agera oberoende av sina konkurrenter och kunder.

Som andrahandsgrund har Konkurrensverket avgränsat sin talan till att avse att Swedish Match har missbrukat sin dominerande ställning på dels marknaden för Europeiska unionens konkurrensregler omfattar gemensamma regler för de konkurrensvillkor som är nödvändiga för den inre marknadens funktion. Konkurrensreglerna innefattar bland annat förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete och bestämmelserna om missbruk av dominerande ställning på den inre marknaden samt begränsningar i möjligheten för medlemsstaterna att ge statsstöd till Konkurrensverket inhämtade genom ålägganden uppgifter från 15 andra försäkringsbolag och information från ett stort antal fackförbund. Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon potentiell marknad som har undersökts inom ramen för Företag som har en dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt. Att vara dominerande innebär att ha en stark ekonomisk ställning som gör det möjligt att hindra en effektiv konkurrens. Företaget kan då i hög grad agera oberoende av sina konkurrenter och kunder. Konkurrensverket gör framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift på 70 miljoner euro för Valio Ab för missbruk av dominerande ställning på marknaden för tillverkning och grossistförsäljning av vanlig mjölk. Höjningen av hamnavgifterna år 2000 innehöll drag som gav en stark antydan om missbruk av dominerande ställning på marknaden.